II Ogólnopolskie Forum Zarządzających w Medycynie

2016-05-24 18:00:00

24 maja w Katowicach, w Hotelu Angelo miała miejsce jedna z największych w Polsce konferencja w całości poświęcona zarządzaniu
placówką medyczną. W trakcie konferencji odbyły się 32 wykłady. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych,
Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego, Śląska Izba Lekarska, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
a także Izba Gospodarcza “Farmacja Polska”. Ponadto informacje na temat Forum ukazały się w 18 branżowych portalach oraz czasopismach
W części wystawowej uczestnicy mogli zapoznać się z rozwiązaniami dla branży medycznej 17 partnerów wydarzenia.
 
W trakcie uroczystego otwarcia “II Ogólnopolskiego Forum Zarządzających w Medycynie” głos zabrały jedne z najważniejszych osób w branży medycznej:
p. dr n. med. Mariusz K. Wójtowicz, który jest Prezesem Zarządu Szpitala Miejskiego w ZabrzuCzłonkiem Zarządu Polskiej Federacji Szpitali, a także
Prezesem Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego oraz p. Krzysztof MachaCzłonek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, Ekspert Pracodawców RP. Przemówienie wygłosił również p. Michał PodlasCzłonek Zarządu Mazowieckiego Centrum Biznesowego, który określił cele konferencji oraz poinformował o wstąpieniu do klastra Medivite, którego misją jest m.in. działanie na rzecz rozwoju placówek medycznych. 
 
Spotkanie zainaugurowały wykłady p. dr Andrzeja Mądrali oraz p. Krzysztofa MachyDr Andrzej Mądrala, który jest Przewodniczącym
Korporacji “Zdrowe Zdrowie” Pracodawców RP, Wiceprezesem OSSP oraz Wiceprezesem Stowarzyszenia AMD wygłosił prelekcję pt. “Trójstronny
Zespół ds. Ochrony Zdrowia – sukces czy porażka?”, podczas której skupił się na obszarach działania Pracodawców RP i Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia.
P. Krzysztof Macha prowadził wykład pt. “Wyzwania Medycyny, czyli zmiany, zmiany, zmiany…”. W trakcie swojego wystąpienia, Członek Zarządu OSSP,
omówił zmiany na rynku ochrony zdrowia w Polsce w roku 2016, strukturę własności, kluczowe procesy, jak również ocenę potrzeb zdrowotnych.
Po wykładach inauguracyjnych uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z krótką prezentacją oferty dla branży medycznej głównego partnera wydarzenia firmy Mercedes – Benz Sosnowiec. Było to ostatnie wystąpienie przed przerwą i podzieleniem Forum na ścieżki tematyczne.
 
W trakcie pięciu bloków zostały omówione zagadnienia dotyczące m.in.: Możliwości aplikowania o środki UE, Udostępnianie EDM, Zakażenia szpitalne,
Lean Healthcare, Optymalizacja kosztów funkcjonowania placówki, dobór systemów informatycznych, współpraca z personelem medycznym, 
wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu, wizerunek i dobra osobiste pielęgniarek
i położnych, zarządzanie klientem medycznym, sprzedaż prywatnych usług, nadwykonania w kontekście likwidacji NFZ, Zasady realizacji 
kontraktu z NFZ i kontrola świadczeniodawcy, 10 najczęściej popełnianych błędów przez kierowników podmiotów po błędzie medycznym, 
sytuacje trudne w relacjach z pacjentem i ich wpływ na wizerunek placówki, aspekty zastosowania odnawialnych źródeł energii, budowanie
wizerunku placówki, ochrona danych osobowych, turystyka medyczna, budowa profesjonalnego zespołu, efektywne zarządzanie podmiotem, a także
kreatywność w placówce medycznej.
 
Finałem spotkania był panel dyskusyjny pt. “Funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w perspektywie zmian i reform planowanych na najbliższe lata”. Ekspertem prowadzącym był p. Krzysztof Macha, natomiast pozostali eksperci biorący udział w debacie to: dr n. med. Mariusz K. Wójtowicz MBA Exec, dr Radosław Tymiński, dr hab. prof. nadz. Barbara Piontek, Ewa Panek, dr Krzysztof Nyczaj. Przewodnimi tematami dyskusji były:
– Wzrost świadomości pacjenta – roszczenia pacjentów, procedury, perspektywa najbliższych lat.
– Dotacje – szansa na rozwój czy walka z biurokracją? 
– Elektroniczna Dokumentacja Medyczna- czy warto czekać na ustawowe terminy ? 
– Rosnące koszty funkcjonowania placówek medycznych oraz rola dialogu pomiędzy organizacjami podmiotów leczniczych w celu otrzymania optymalnego balansu pomiędzy jakością świadczeń, a ich cena.

W opinii wielu uczestników było to najbardziej wartościowe pod względem merytorycznym spotkanie w Polsce, a pozyskana wiedza pozytywnie wpłynie nie tylko na rozwój placówek, a także rozwój osobisty. Następna edycja Ogólnopolskiego Forum Zarządzających w Medycynie również odbędzie się w Katowicach, a planowana jest na maj 2017 roku.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w wydarzeniu i przyczyniły się do jego sukcesu. 

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z konferencji, które znajdują się na samym dole relacji.

Poniżej prezentujemy videorelację z II Ogólnopolskiego Forum Zarządzających w Medycynie.

 

Patronat honorowy:

 

Patronat medialny:

Partner główny:

Partnerzy Paneli Tematycznych:

Wystawcy:

 

Pozostali partnerzy: