Ogólnopolskie Forum Zarządzających w Medycynie

2015-05-21 18:00:00

21 maja w Katowicach, w hotelu Qubus odbyło się Ogólnopolskie Forum Zarządzających w Medycynie. Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym za udział w tym wydarzeniu. 

Patronat honorowy nad spotkaniem objęło Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali PrywatnychZwiązek Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska, a także Śląski Związek Pracodawców Prywatnych. Konferencję wspierało również liczne grono patronów medialnych oraz 20 firm obecnych w części wystawowej. 

Ogólnopolskie Forum Zarządzających w Medycynie rozpoczęło się od wykładu otwierającego pt. “Wyzwania medycyny, czyli gdzie szukać… finansowania”, który był prowadzony przez Krzysztofa Machę, wybitnego eksperta Pracodawców RP oraz wiceprezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych. Nasz prelegent w trakcie swojego wystąpienia przedstawił m.in. dane statystyczne dotyczące udziału publicznych i prywatnych podmiotów, a także omówił kluczowe procesy na rynku ochrony zdrowia w Polsce po roku 2014. Drugi z wykładów podczas części głównej dotyczył systemu usprawniającego proces cyfryzacji i udostępniania papierowej dokumentacji medycznej.

Po tej prelekcji nastąpił podział na cztery ścieżki tematyczne, a także równolegle odbywające się warsztaty towarzyszące, które dotyczyły efektywnego zarządzania w placówkach leczniczych. Podczas poszczególnych bloków, nasi uczestnicy mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę w zakresie dotacji unijnych, procesu informatyzacji, wzrostu efektywności i zarządzania strategicznego placówki medycznej, ochrony danych osobowych, telemedycyny, dokumentacji medycznej czy też współpracy z personelem. 

Ostatni moduł spotkania był złożony z dwóch ścieżek. Pierwsza dotyczyła tematów ściśle związanych z turystyką medyczną oraz potencjału rynków zagranicznych i zasad współpracy, natomiast druga skupiała zagadnienia prawne takie jak zgoda pacjenta na zabieg oraz poprowadzone przez mec. Katarzynę Fortak-Karasińską nadwykonania w NFZ. 

Konferencja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem i niewątpliwie odbiła się szerokim echem w branży medycznej. W opinii wielu uczestników, było to najbardziej wartościowe pod względem merytorycznym spotkanie w tej części Polski w ostatnim czasie. Przyczyni się do rozwoju polskiego sektora ochrony zdrowia. Następna edycja Ogólnopolskiego Forum Zarządzających w Medycynie również odbędzie się w Katowicach, planowana jest na maj 2016 roku. Już teraz zapraszamy do śledzenia naszej strony.

Serdecznie jeszcze raz dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w spotkaniu i przyczyniły się do sukcesu tego wydarzenia.

Poniżej prezentujemy wywiady, które zostały przeprowadzone podczas konferencji oraz videorelację:

Wywiad z p. Krzysztofem Macha – Ekspert Pracodawców RP i V-ce Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych
Wywiad z p. Barbarą Piontek – Prof. nadz. w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Wywiad z p. Michałem Podlas – Członek Zarządu Mazowieckiego Centrum Biznesowego

Organizatorzy:

Patronat honorowy:

Patronat medialny: