1

Aleksandra Laskowska

Trener Biznesu, konsultant, dzielenie się wiedzą od zawsze było jej pasją. Jest trenerem posiadającym bogate doświadczenie zawodowe z zakresu zarządzania i motywacji personelu, obsługi klienta oraz sprzedaży produktów i usług. Doświadczenia te związane są z jej wieloletnią pracą w dużych, międzynarodowych korporacjach. W 2013 roku ukończyła Akademię Trenerów Biznesu Grupy SET, a od początku 2014 roku systematycznie prowadzi szkolenia dla placówek medycznych z zakresu rozwoju kompetencji społecznych. Jej klientami są zarówno duże szpitale państwowe, prywatne kliniki jak i przychodnie rodzinne i specjalistyczne. Tematy szkoleniowe, które cieszą się największym zainteresowaniem dotyczą przede wszystkim profesjonalnej obsługi pacjenta poprzez pryzmat radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w celu budowania wizerunku nowoczesnej placówki medycznej przyjaznej pacjentowi, podstaw komunikacji interpersonalnej opartej na empatii i asertywności, zarządzania personelem poprzez komunikację opartą na wzajemnym szacunku, budowania zdrowej współpracy zespołowej oraz radzeniem sobie ze stresem w miejscu pracy.

Gibinski

Dr Maciej Gibiński

Dr n. praw. adwokat Maciej Gibiński, Adwokat, doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, właściciel Kancelarii Adwokackiej CDPM w Krakowie. W ramach wykonywanej pracy zajmuje się ochroną prawną placówek medycznych w zakresie procesowym i nieprocesowym, ponadto prowadzi szkolenia z zakresu prawa medycznego. Z systemem opieki zdrowotnej związany od 2004 r., praktykę zdobywał w publicznych i prywatnych placówkach medycznych na terenie całej Polski. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie zarządzania i funkcjonowania placówek medycznych. Prowadzona przez niego kancelaria na co dzień swoją opieką obejmuje pond 200 placówek medycznych w Polsce. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych oraz roszczeniach placówek medycznych. Wykładowca akademicki. Inspektor ochrony danych. Autor licznych publikacji z zakresu prawa medycznego. Uczestnik krajowych i międzynarodowych Konferencji naukowych z zakresu Prawa Medycznego.

Marta Byzdra Pawlak

Marta Byzdra-Pawlak

Practice Partner, Radca Prawny specjalizuje się w obszarze prawa cywilnego, w tym procesowego i medycznego, a także sprawach za zakresu prawa pracy. Świadczy również pomoc prawną jako obrońca reprezentujący lekarzy przed organami dyscyplinarnymi izb lekarskich. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze organów administracji publicznej oraz prawa administracyjnego. Odbyła szereg szkoleń dotyczących skutecznego prowadzenia postępowań sądowych, jak również w zakresie prawa ochrony zdrowia. Autorka publikacji dotyczących wykonywania zawodu lekarza oraz z zakresu funkcjonowania podmiotów leczniczych. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

3

Monika Sienkiewicz

Monika Sienkiewicz doradca i trener w zakresie zarządzania i marketingu dla MŚP. Specjalizacja: zarządzanie strategiczne/ www.msienkiewicz.com Kursy specjalistyczne: akademia zarządzania zasobami ludzkimi, negocjacje, narzędzia skutecznego managera, zarządzanie projektami metodą PMI, wzrost małego biznesu. Od 2001 roku związana z zarządzaniem w polskich firmach. Od 2007 r. właściciel firmy Empiria, doradca biznesowy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Konsultantka przekonana o strategicznym wpływie ludzkiej pracy i umysłu na pomyślny rozwój świata i każdej nowoczesnej organizacji w nim działającej. Poprzez umiejętną współpracę z ludźmi i ich nieustanny rozwój, a także tworzenie optymalnych wysokojakościowych zespołów, skutecznie buduje sukces najróżniejszych typów firm. Doskonale zna zagadnienia HR, posiada naturalny talent ułatwiający komunikację, a także dobre zrozumienie najważniejszych zjawisk psychologicznych. 4 lata pracowała w Zarządzie Śląskiego Towarzystwa Marketingowego (członek zarządu, członek komisji rewizyjnej). Doradca, szkoleniowiec i coach w zakresie zarządzania i marketingu – doświadczenie 13 lat

Katarzyna Lempicka 3 1

Katarzyna Łempicka

Jest doświadczonym trenerem, managerem placówki medycznej, Inspektorem Ochrony Danych, certyfikowanym Audytorem Wewnętrznym Bezpieczeństwa Informacji według normy ISO/IEC 27001:2017 i ISO/IEC 27701:2019, certyfikowanym Audytorem Wewnętrznym Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według normy ISO 45001:2018 oraz autorką bloga rejestratorkamedyczna.pl. Od 2015 roku związana z ochroną zdrowia.

Jej celem zawodowym jest kompleksowe wspieranie właścicieli placówek medycznych, tak by ich kliniki działały bez zarzutu.

Ukończyła socjologię, pedagogikę oraz studia podyplomowe „Prawo Medyczne”, „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych z zakresu BHP.

Pomaga w otwieraniu nowych placówek medycznych – wspiera właścicieli w tworzeniu, wdrażaniu oraz audycie dokumentacji RODO, SANEPID, Urząd Wojewódzki, BDO, GUS, BHP oraz procedur pracy. Szkoli z zakresu ochrony danych osobowych w placówce medycznej, praw pacjenta, obsługi pacjenta z niepełnosprawnością oraz kompetencji miękkich.

Prelegenci

Marcin Fiedziukiewicz

Ekspert w zakresie tworzenia i audytu modeli biznesowych. Specjalista w budowaniu strategii i projektowania zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Doradca w zakresie strategii sprzedażowych i marketingowych. Od lat związany z rynkiem nowych technologii oraz e-commerce. Prezes Zarządu Kliniki.pl. Swoją karierą z biznesem oraz internetem zaczynał  jako publicysta w miesięczniku Marketing Serwis, gdzie opisywał tworzący się w Polsce świat Internetu oraz przeprowadzał rozmowy z twórcami polskich spółek internetowych (Onet, Interia, Hoga). Realizował projekty m.in. na rzecz Grupy Allegro, Tauron czy ING Bank Śląski. Twórca aplikacji rekrutacyjnej do szukania pracy i pracowników Jobsquare, z której korzystało  ponad 300 tys. użytkowników w Polsce i na Ukrainie. Od ponad trzech lat w branży medycznej zmienił serwis Tourmedica.pl w Kliniki.pl i buduję drugą co do wielkości markę medycznego med techu w Polsce, która w ciągu ostatnich 2 lat urosła o ponad 300%. Z wykształcenia socjolog, posiada tytuł MBA. Ekspert PARP oraz członek Rady Ekspertów Ośrodka Dialogu i Rozwoju Think Tank. Z zamiłowania kucharz i autor bloga PrymitywnaKuchnia.pl.

Katarzyna Adamska

Katarzyna Adamska

Associate w Kancelarii Fairfield. Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia. Od ponad 5 lat doradza podmiotom leczniczym w całej Polsce. W swojej codziennej praktyce udziela pomocy prawnej w zakresie założenia i prowadzenia działalności leczniczej. Doradza podmiotom leczniczym w procesie realizacji i rozliczania świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Prowadzi audyt dokumentacji medycznej oraz weryfikuje stosowane w podmiocie leczniczym procedury medyczne. Wspiera podmioty lecznicze w procesach zamówień publicznych, jak również w zakresie przeprowadzanych kontroli przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przygotowuje podmioty lecznicze do procesu akredytacji. Doświadczony wykładowca i szkoleniowiec w obszarze ochrony zdrowia. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Prawo, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Zdrowie Publiczne oraz licznych kursów dotyczących zarządzania w ochronie zdrowia. Obecnie doktorantka kierunku Prawo na Uczelni Łazarskiego.

7

Bogna Zaborowska-Smagacz

Szkolenia i doradztwo z zakresu strategii przedsiębiorstwa (prawo, compliance, zarządzanie, internacjonalizacja, komunikacja międzykulturowa). Doświadczenie uzyskane przede wszystkim jako prezes zarządu i szkoleniowiec w przedsiębiorstwie Bookinganimalspa Sp. z o.o. oraz Bognaconsulting Sp. z o.o. świadczących usługi profesjonalnych szkoleń i doradztw dla przedsiębiorstw. Zrealizowanych ponad 150 usług szkoleniowych i ponad 70 usług doradczych w ramach BUR z zakresu prawa, finansów, strategii i zarządzania przedsiębiorstwem a także intercjonalizacja MŚP.
Obecnie prezes zarządu oraz dyrektor generalny w firmie Bognaconsulting sp. z o. o. Wykształcenie wyższe: – studia magisterskie oraz doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego na kierunku prawo, – studia podyplomowe na kierunku prawo internetowe prowadzone przez Instytut Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

11

Agnieszka Rudnicka-Szymczak

Absolwentka Wydziału Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Posiada 12 letnie doświadczenie w pracy w instytucjach państwowych związanych z systemem opieki zdrowotnej w Polsce (NFZ), oraz jako kierownik projektów IT (ZUS). Obecnie, członek zespołu wdrożeniowego w Projekcie „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (System P1).

Lukasz Laskowski przyciete zdjecie 1

Łukasz Laskowski

Trener i właściciel firmy szkoleniowej POZIOM 4, od 2006 roku realizujący projekty rozwojowe w zakresie zarządzania, komunikacji, budowania zespołów, sprzedaży usług medycznych i obsługi pacjenta i klienta. Certyfikowany, międzynarodowy konsultant systemu psychometrycznego MindSonar i systemu ewaluacji szkoleń KirkPatrick Partners. Do tej pory przepracował na sali szkoleniowej ponad 18000 godzin, spędzonych na rozwijaniu ludzi. Lubi zmieniać otaczającą go rzeczywistość za pomocą pozytywnych przekonań oraz uczyć się bycia tu i teraz od swoich dzieci…

13

Dr Wojciech Krówczyński

doktor nauk ekonomicznych i finansów. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Inspektor ochrony danych. Doradca zawodowy. Audytor ISO 9001 i 18001 z doświadczeniem w zakresie wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych w podmiotach sektora prywatnego i publicznego. Związany z branżą medyczną od 1989 roku. Prowadzi wykłady, audyty, szkolenia oraz konsultacje w zakresie zarządzania jakością i ochrony danych osobowych.

Tomasz Wysoczanski

Tomasz Wysoczański 

Doświadczony trener biznesu oraz konsultant. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, doradztwie strategicznym oraz szkoleniach rozwojowych. Aktualnie z pasją i zaangażowaniem wspiera liderów w rozwijaniu ich umiejętności przywódczych. Z powodzeniem w codziennej pracy wykorzystuje profilowanie motywacyjne Reiss Motivation Profile, co umożliwia lepsze zrozumienie motywacji i potrzeb klientów. Dodatkowo, dzięki pracy w roli menedżera, ma unikalną perspektywę łączącą teorię z praktyką, co przekłada się na bardziej pragmatyczne podejście do szkoleń i konsultacji. Jego holistyczne podejście do rozwoju liderów, połączone z bogatym doświadczeniem i zaangażowaniem, czynią go cennym partnerem dla każdego lidera dążącego do osiągnięcia sukcesu w dzisiejszym wymagającym środowisku biznesowym. Zaangażowanie w Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu oraz pozycja w zarządzie tego stowarzyszenia świadczą o uznaniu jego umiejętności i wkładu w dziedzinie treningu biznesowego

IMG_20240124_085121

Helena Wloka

Od blisko 11 lat związana z Przedsiębiorstwem Konsultingowym AGM, w którym najpełniej realizuje się doradzając placówkom medycznym na terenie całego kraju, jaki system zarządzania wybrać, aby spełnić przepisy prawa oraz poprawić funkcjonowanie przychodni czy szpitala. Specjalistka ds. marketingu i sprzedaży, po spotkaniu z nią, osoby zarządzające podmiotami medycznymi wiedzą czy najwłaściwszym kierunkiem jest wdrożenie akredytacji, czy może systemu ISO oraz w jaki sposób pozyskać środki na dofinasowanie zakupu sprzętu, szkoleń i doradztwa w swoim podmiocie. Prowadzi szkolenia z zakresu obsługi trudnego pacjenta oraz pacjenta o szczególnych potrzebach, które to zagadnienia są jej szczególnie bliskie z uwagi na doświadczenie życiowe, bowiem jako mama niepełnosprawnego intelektualnie syna, zetknęła się z mnóstwem nieprzewidzianych i skomplikowanych sytuacji w placówkach medycznych. Lubi piesze wędrówki, jazdę na łyżwach i rowerze, ale przede wszystkim pokazywanie innym, że niepełnosprawność to człowiek ze swoimi potrzebami i prawem do szczęścia.

obraz_2024-04-24_092725734

Adrianna Herdzin- Stodółka

mgr biologii, specjalista ds. ochrony środowiska z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem w obsłudze klientów indywidualnych oraz mikro, średnich i dużych firm w obszarach związanych z ochroną środowiska (Ustawa o odpadach, Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne).
Doświadczenie zdobyte podczas przeprowadzanych szkoleń, audytów wewnętrznych z powodzeniem wykorzystuje dziś pomagając firmom i placówkom medycznym odnaleźć się w stale zmieniających się realiach ochrony środowiska.
W kręgu jej zainteresowań jest język hiszpański, a wolny czas najchętniej spędza z rodziną i przyjaciółmi na górskich wycieczkach, gotowaniu i graniu w planszówki.

Prelegenci

dr Michał Ciupa

Adwokat. Starszy Partner w Kancelarii Adwokackiej Michał Ciupa i Partnerzy w Katowicach.
Specjalizuje się w prawie medycznym, karnym i gospodarczym. Występuje jako obrońca i pełnomocnik lekarzy w procesach sądowych. Prowadzi zajęcia studentami z zakresu prawa medycznego.
Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2007 r. wpisany na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim z zakresu „Prawo karne skarbowe i gospodarcze” oraz „Prawo medyczne i bioetyka”.
Uzyskał stopnień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauk o zdrowiu na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Karol Ruzylo

Karol Rużyło

Adwokat. Partner w Kancelarii Adwokackiej Michał Ciupa i Partnerzy w Katowicach Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie spółek handlowych, prawie rodzinnym  oraz prawie karnym. Świadczy pomoc prawną na rzecz osób prawnych oraz osób fizycznych. W ramach usług świadczonych przez Kancelarię MCP na rzecz medyków zapewnia im wsparcie w sprawach rodzinnych i karnych. Zajmuje się także m. in. zakładaniem podmiotów gospodarczych, przekształceniami oraz likwidacją. Wykonuje dla Klientów kancelarii czynności jako likwidator. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, mediator w sprawach gospodarczych, cywilnych, rodzinnych i z zakresu prawa pracy. Wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Monika Sadłowska Ecophon Zdjęcie

Monika Sadłowska

Absolwentka wyższych studiów magisterskich Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Członek Stowarzyszenia „Komfort Ciszy”. Od ponad 6 lat związana z firmą Ecophon Saint-Gobain, która specjalizuje się w kształtowaniu akustyki pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej. Współpracuje z architektami oraz inwestorami przy projektach związanych z szeroko pojętym segmentem ochrony zdrowia, pomagając w tworzeniu odpowiedniego komfortu akustycznego w tych obiektach. Wspiera działania mające na celu zwiększanie świadomości odpowiedniej akustyki w budynkach.

Prelegenci

Ewa Klich

Adwokat. Partner w Kancelarii Adwokackiej Michał Ciupa i Partnerzy w Katowicach
Specjalizuje się w prawie gospodarczym, medycznym oraz ochrony danych osobowych. Świadczy pomoc prawną na rzecz lekarzy w zakresie wsparcia w zakładaniu i obsłudze podmiotów leczniczych. Przeprowadza wdrożenia przepisów RODO, a także prowadzi szkolenia z RODO dla przedsiębiorców. Pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych. Autorka licznych publikacji o z zakresu prawa ochrony danych osobowych.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu „Prawa Medycznego i Bioetyki” na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Dorota Gladkowska

Dorota Gładkowska

Z wykształcenia filolożka i PR managerka, była dziennikarka radiowa. Dzięki pracy w newsroomie zdobyła cenną wiedzę o tym, jak budować skuteczne narracje, które są chętnie „kupowane” przez media. 20 lat doświadczenia w marketingu B2B i B2C, obecnie wiceprezeska Case Consulting Sp.z o.o. Autorka kilkudziesięciu strategii marketingowych i wizerunkowych dla klientów z branży usługowej i przemysłowej. Współtwórczyni strategii wyborczych i realizatorka pięciu wygranych kampanii wyborczych. Copywriterka, która kocha dobre opowieści, skutecznie zarządzająca „gaszeniem pożarów” podczas kryzysów wizerunkowych. Wydawczyni prasy na zamówienie. Uwielbia pracę warsztatową z klientami, dzięki której mogą oni nowo odkrywać prawdziwą wartość ich marek. Mama dwójki dzieci, nałogowa czytelniczka dobrej literatury, miłośniczka jogi i mindfulness.

obraz_2024-02-13_141040547

Karina Przybyło-Kisielewska

Wiceprezes spółki FONTIA zarządzającej prywatnym Sanatorium Bristol**** Art.&Medical Spa w Busku Zdroju. W latach 2019-2021 zastępca kierownika badań w pracach badawczo-rozwojowych w zakresie wyznaczania nowych, innowacyjnych kierunków  lecznictwa uzdrowiskowego – Siarczkowa Dieta Redukcyjna. W latach 2022 – 2023 koordynatorka prac badawczo-rozwojowych w zakresie wpływu innowacyjnych zabiegów leczniczych na łagodzenie objawów menopauzy.   Ekspert i trener w zakresie ustawy o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Audytor jednostek medycznych  w zakresie dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wielokrotna prelegentka na międzynarodowych targach i konferencjach medycznych z odczytami oraz wykładami na temat polskich uzdrowisk

Współpracowała w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w zakresie kwalifikacji „Obsługa w turystyce zdrowotnej”.  Współautorka zgłoszonej w 2023 roku do systemu ZSK  kwalifikacji rynkowej „Menager Spa&Wellness”.

Malgorzata Bernatek

Małgorzata Bernatek

Prawnik, specjalizujący się w prawie ochrony zdrowia oraz obsłudze podmiotów medycznych zarówno w sektorze prywatnym, jak i wykorzystujących w swojej działalności środki z budżetu państwa. Posiada bogate doświadczenie zarówno w obsłudze podmiotów gospodarczych, jak również klientów indywidualnych.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2021 r. ukończyła studia podyplomowe na kierunku Prawo Medyczne i Bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Specjalizuje się w prawie medycznym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących odpowiedzialności (cywilnej i karnej) za błędy medyczne oraz naruszeń przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Autorka kilkunastu szkoleń branżowych z zakresu prawa medycznego, reklamy wyrobów medycznych, praw pacjenta, zasad prowadzenie dokumentacji medycznej, uprawnień lekarzy i lekarzy dentystów, ich odpowiedzialności zarówno cywilnej, karnej, administracyjnej, jak również zawodowej.

Marcin Banasik

Marcin Banasik

doświadczony manager związany z budownictwem i architekturą od ponad 16 lat. Ukończył studia z tytułem magistra inżyniera na Politechnice Śląskiej na kierunkach Budownictwo i Architektura. W latach 2006-2007 studiował na kierunku Buidling Technology and Construction Management w Vitus Bering University Collage w Horsens w Danii. Doświadczenie zawodowe zdobywał na stanowiskach Inżyniera budowy, Architekta, Project Managera, czy Dyrektora Zarządzającego w dużych, renomowanych firmach.

Od 3 lat pełni rolę Wiceprezesa firmy Primater Sp. z.o.o, wykorzystując zdobyte umiejętności operacyjne, nadzorcze, zarządcze i strategiczne. Odpowiada, m.in. za zarządzanie kontraktami budowlanymi, zarządzanie ryzykiem i optymalizacją procesów, budowanie strategii, rozwój firmy.

Specjalizuje się, m.in. w Generalnym Wykonawstwie placówek medycznych, odpowiadając za wsparcie lekarzy, inwestorów w spełnianiu marzeń o własnej klinice, doradztwie na każdym etapie procesu: od lokalizacji obiektu, przez projekt, technologię, optymalizację procesów oraz wszelkie prace instalacyjne i budowlane.

Marta Wos_ 2

Marta Woś

Senior Lawyer, Radca Prawny specjalizuje się w obszarze prawa medycznego. Zajmuje się głównie sprawami związanymi z obsługą podmiotów medycznych ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz zawartych z nim umów o udzielanie świadczeń. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Ukończyła Podyplomowe Studia Medycznego, Praw Pacjenta i Ubezpieczeń Zdrowotnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Aleksandra Buła

Aplikant adwokacki, prawnik w Kancelarii Adwokackiej Michał Ciupa i Partnerzy w Katowicach.

Specjalizuje się w prawie medycznym. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych z zakresu “Prawa medycznego i bioetyki” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

1

Aleksandra Laskowska


 

Trener Biznesu, konsultant, dzielenie się wiedzą od zawsze było jej pasją. Jest trenerem posiadającym bogate doświadczenie zawodowe z zakresu zarządzania i motywacji personelu, obsługi klienta oraz sprzedaży produktów i usług. Doświadczenia te związane są z jej wieloletnią pracą w dużych, międzynarodowych korporacjach. W 2013 roku ukończyła Akademię Trenerów Biznesu Grupy SET, a od początku 2014 roku systematycznie prowadzi szkolenia dla placówek medycznych z zakresu rozwoju kompetencji społecznych. Jej klientami są zarówno duże szpitale państwowe, prywatne kliniki jak i przychodnie rodzinne i specjalistyczne. Tematy szkoleniowe, które cieszą się największym zainteresowaniem dotyczą przede wszystkim profesjonalnej obsługi pacjenta poprzez pryzmat radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w celu budowania wizerunku nowoczesnej placówki medycznej przyjaznej pacjentowi, podstaw komunikacji interpersonalnej opartej na empatii i asertywności, zarządzania personelem poprzez komunikację opartą na wzajemnym szacunku, budowania zdrowej współpracy zespołowej oraz radzeniem sobie ze stresem w miejscu pracy.

Gibinski 1

Dr Maciej Gibiński


 

Dr n. praw. adwokat Maciej Gibiński, Adwokat, doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, właściciel Kancelarii Adwokackiej CDPM w Krakowie. W ramach wykonywanej pracy zajmuje się ochroną prawną placówek medycznych w zakresie procesowym i nieprocesowym, ponadto prowadzi szkolenia z zakresu prawa medycznego. Z systemem opieki zdrowotnej związany od 2004 r., praktykę zdobywał w publicznych i prywatnych placówkach medycznych na terenie całej Polski. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie zarządzania i funkcjonowania placówek medycznych. Prowadzona przez niego kancelaria na co dzień swoją opieką obejmuje pond 200 placówek medycznych w Polsce. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych oraz roszczeniach placówek medycznych. Wykładowca akademicki. Inspektor ochrony danych. Autor licznych publikacji z zakresu prawa medycznego. Uczestnik krajowych i międzynarodowych Konferencji naukowych z zakresu Prawa Medycznego.

Marta Byzdra Pawlak

Marta Byzdra-Pawlak


 

Practice Partner, Radca Prawny specjalizuje się w obszarze prawa cywilnego, w tym procesowego i medycznego, a także sprawach za zakresu prawa pracy. Świadczy również pomoc prawną jako obrońca reprezentujący lekarzy przed organami dyscyplinarnymi izb lekarskich. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze organów administracji publicznej oraz prawa administracyjnego. Odbyła szereg szkoleń dotyczących skutecznego prowadzenia postępowań sądowych, jak również w zakresie prawa ochrony zdrowia. Autorka publikacji dotyczących wykonywania zawodu lekarza oraz z zakresu funkcjonowania podmiotów leczniczych. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

3

Monika Sienkiewicz


 

Monika Sienkiewicz doradca i trener w zakresie zarządzania i marketingu dla MŚP. Specjalizacja: zarządzanie strategiczne/ www.msienkiewicz.com Kursy specjalistyczne: akademia zarządzania zasobami ludzkimi, negocjacje, narzędzia skutecznego managera, zarządzanie projektami metodą PMI, wzrost małego biznesu. Od 2001 roku związana z zarządzaniem w polskich firmach. Od 2007 r. właściciel firmy Empiria, doradca biznesowy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Konsultantka przekonana o strategicznym wpływie ludzkiej pracy i umysłu na pomyślny rozwój świata i każdej nowoczesnej organizacji w nim działającej. Poprzez umiejętną współpracę z ludźmi i ich nieustanny rozwój, a także tworzenie optymalnych wysokojakościowych zespołów, skutecznie buduje sukces najróżniejszych typów firm. Doskonale zna zagadnienia HR, posiada naturalny talent ułatwiający komunikację, a także dobre zrozumienie najważniejszych zjawisk psychologicznych. 4 lata pracowała w Zarządzie Śląskiego Towarzystwa Marketingowego (członek zarządu, członek komisji rewizyjnej). Doradca, szkoleniowiec i coach w zakresie zarządzania i marketingu – doświadczenie 13 lat

Katarzyna Lempicka 3 1

Katarzyna Łempicka


 

Jest doświadczonym trenerem, managerem placówki medycznej, Inspektorem Ochrony Danych, certyfikowanym Audytorem Wewnętrznym Bezpieczeństwa Informacji według normy ISO/IEC 27001:2017 i ISO/IEC 27701:2019, certyfikowanym Audytorem Wewnętrznym Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według normy ISO 45001:2018 oraz autorką bloga rejestratorkamedyczna.pl. Od 2015 roku związana z ochroną zdrowia.

Jej celem zawodowym jest kompleksowe wspieranie właścicieli placówek medycznych, tak by ich kliniki działały bez zarzutu.

Ukończyła socjologię, pedagogikę oraz studia podyplomowe „Prawo Medyczne”, „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych z zakresu BHP.

Pomaga w otwieraniu nowych placówek medycznych – wspiera właścicieli w tworzeniu, wdrażaniu oraz audycie dokumentacji RODO, SANEPID, Urząd Wojewódzki, BDO, GUS, BHP oraz procedur pracy. Szkoli z zakresu ochrony danych osobowych w placówce medycznej, praw pacjenta, obsługi pacjenta z niepełnosprawnością oraz kompetencji miękkich.

obraz_2022 05 10_105654802

Marcin Fiedziukiewicz


 

Ekspert w zakresie tworzenia i audytu modeli biznesowych. Specjalista w budowaniu strategii i projektowania zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Doradca w zakresie strategii sprzedażowych i marketingowych. Od lat związany z rynkiem nowych technologii oraz e-commerce. Prezes Zarządu Kliniki.pl. Swoją karierą z biznesem oraz internetem zaczynał  jako publicysta w miesięczniku Marketing Serwis, gdzie opisywał tworzący się w Polsce świat Internetu oraz przeprowadzał rozmowy z twórcami polskich spółek internetowych (Onet, Interia, Hoga). Realizował projekty m.in. na rzecz Grupy Allegro, Tauron czy ING Bank Śląski. Twórca aplikacji rekrutacyjnej do szukania pracy i pracowników Jobsquare, z której korzystało  ponad 300 tys. użytkowników w Polsce i na Ukrainie. Od ponad trzech lat w branży medycznej zmienił serwis Tourmedica.pl w Kliniki.pl i buduję drugą co do wielkości markę medycznego med techu w Polsce, która w ciągu ostatnich 2 lat urosła o ponad 300%. Z wykształcenia socjolog, posiada tytuł MBA. Ekspert PARP oraz członek Rady Ekspertów Ośrodka Dialogu i Rozwoju Think Tank. Z zamiłowania kucharz i autor bloga PrymitywnaKuchnia.pl.

Katarzyna Adamska

Katarzyna Adamska


 

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia. Od ponad 5 lat doradza podmiotom leczniczym w całej Polsce. W swojej codziennej praktyce udziela pomocy prawnej w zakresie założenia i prowadzenia działalności leczniczej. Doradza podmiotom leczniczym w procesie realizacji i rozliczania świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Prowadzi audyt dokumentacji medycznej oraz weryfikuje stosowane w podmiocie leczniczym procedury medyczne. Wspiera podmioty lecznicze w procesach zamówień publicznych, jak również w zakresie przeprowadzanych kontroli przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przygotowuje podmioty lecznicze do procesu akredytacji. Doświadczony wykładowca i szkoleniowiec w obszarze ochrony zdrowia. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Prawo, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Zdrowie Publiczne oraz licznych kursów dotyczących zarządzania w ochronie zdrowia. Obecnie doktorantka kierunku Prawo na Uczelni Łazarskiego.

Katarzyna Sikorska_ 1

Katarzyna Sikorska


 

Senior Lawyer, Radca Prawny specjalizuje się w obszarze prawa medycznego ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów leczniczych finansowanych ze środków publicznych i prawa pracy.

Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Michał Ciupa

dr Michał Ciupa


 

Adwokat. Starszy Partner w Kancelarii Adwokackiej Michał Ciupa i Partnerzy w Katowicach.
Specjalizuje się w prawie medycznym, karnym i gospodarczym. Występuje jako obrońca i pełnomocnik lekarzy w procesach sądowych. Prowadzi zajęcia studentami z zakresu prawa medycznego.
Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2007 r. wpisany na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim z zakresu „Prawo karne skarbowe i gospodarcze” oraz „Prawo medyczne i bioetyka”.
Uzyskał stopnień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauk o zdrowiu na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Karol Ruzylo

Karol Rużyło


 

Adwokat. Partner w Kancelarii Adwokackiej Michał Ciupa i Partnerzy w Katowicach Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie spółek handlowych, prawie rodzinnym  oraz prawie karnym. Świadczy pomoc prawną na rzecz osób prawnych oraz osób fizycznych. W ramach usług świadczonych przez Kancelarię MCP na rzecz medyków zapewnia im wsparcie w sprawach rodzinnych i karnych. Zajmuje się także m. in. zakładaniem podmiotów gospodarczych, przekształceniami oraz likwidacją. Wykonuje dla Klientów kancelarii czynności jako likwidator. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, mediator w sprawach gospodarczych, cywilnych, rodzinnych i z zakresu prawa pracy. Wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.

11

Agnieszka Rudnicka-Szymczak


 

Absolwentka Wydziału Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Posiada 12 letnie doświadczenie w pracy w instytucjach państwowych związanych z systemem opieki zdrowotnej w Polsce (NFZ), oraz jako kierownik projektów IT (ZUS). Obecnie, członek zespołu wdrożeniowego w Projekcie „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (System P1).

Lukasz Laskowski przyciete zdjecie 1

Łukasz Laskowski


 

Trener i właściciel firmy szkoleniowej POZIOM 4, od 2006 roku realizujący projekty rozwojowe w zakresie zarządzania, komunikacji, budowania zespołów, sprzedaży usług medycznych i obsługi pacjenta i klienta. Certyfikowany, międzynarodowy konsultant systemu psychometrycznego MindSonar i systemu ewaluacji szkoleń KirkPatrick Partners. Do tej pory przepracował na sali szkoleniowej ponad 18000 godzin, spędzonych na rozwijaniu ludzi. Lubi zmieniać otaczającą go rzeczywistość za pomocą pozytywnych przekonań oraz uczyć się bycia tu i teraz od swoich dzieci…

13

dr Wojciech Krówczyński


 

Doktor nauk ekonomicznych i finansów. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Inspektor ochrony danych. Doradca zawodowy. Audytor ISO 9001 i 18001 z doświadczeniem w zakresie wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych w podmiotach sektora prywatnego i publicznego. Związany z branżą medyczną od 1989 roku. Prowadzi wykłady, audyty, szkolenia oraz konsultacje w zakresie zarządzania jakością i ochrony danych osobowych.

Tomasz Wysoczanski 1

Tomasz Wysoczański


 

Doświadczony trener biznesu oraz konsultant. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, doradztwie strategicznym oraz szkoleniach rozwojowych. Aktualnie z pasją i zaangażowaniem wspiera liderów w rozwijaniu ich umiejętności przywódczych. Z powodzeniem w codziennej pracy wykorzystuje profilowanie motywacyjne Reiss Motivation Profile, co umożliwia lepsze zrozumienie motywacji i potrzeb klientów. Dodatkowo, dzięki pracy w roli menedżera, ma unikalną perspektywę łączącą teorię z praktyką, co przekłada się na bardziej pragmatyczne podejście do szkoleń i konsultacji. Jego holistyczne podejście do rozwoju liderów, połączone z bogatym doświadczeniem i zaangażowaniem, czynią go cennym partnerem dla każdego lidera dążącego do osiągnięcia sukcesu w dzisiejszym wymagającym środowisku biznesowym. Zaangażowanie w Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu oraz pozycja w zarządzie tego stowarzyszenia świadczą o uznaniu jego umiejętności i wkładu w dziedzinie treningu biznesowego

IMG_20240124_085121

Helena Wloka


 

Od blisko 11 lat związana z Przedsiębiorstwem Konsultingowym AGM, w którym najpełniej realizuje się doradzając placówkom medycznym na terenie całego kraju, jaki system zarządzania wybrać, aby spełnić przepisy prawa oraz poprawić funkcjonowanie przychodni czy szpitala. Specjalistka ds. marketingu i sprzedaży, po spotkaniu z nią, osoby zarządzające podmiotami medycznymi wiedzą czy najwłaściwszym kierunkiem jest wdrożenie akredytacji, czy może systemu ISO oraz w jaki sposób pozyskać środki na dofinasowanie zakupu sprzętu, szkoleń i doradztwa w swoim podmiocie. Prowadzi szkolenia z zakresu obsługi trudnego pacjenta oraz pacjenta o szczególnych potrzebach, które to zagadnienia są jej szczególnie bliskie z uwagi na doświadczenie życiowe, bowiem jako mama niepełnosprawnego intelektualnie syna, zetknęła się z mnóstwem nieprzewidzianych i skomplikowanych sytuacji w placówkach medycznych. Lubi piesze wędrówki, jazdę na łyżwach i rowerze, ale przede wszystkim pokazywanie innym, że niepełnosprawność to człowiek ze swoimi potrzebami i prawem do szczęścia.

obraz_2024-04-24_092725734

Adrianna Herdzin- Stodółka


 

mgr biologii, specjalista ds. ochrony środowiska z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem w obsłudze klientów indywidualnych oraz mikro, średnich i dużych firm w obszarach związanych z ochroną środowiska (Ustawa o odpadach, Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne).
Doświadczenie zdobyte podczas przeprowadzanych szkoleń, audytów wewnętrznych z powodzeniem wykorzystuje dziś pomagając firmom i placówkom medycznym odnaleźć się w stale zmieniających się realiach ochrony środowiska.
W kręgu jej zainteresowań jest język hiszpański, a wolny czas najchętniej spędza z rodziną i przyjaciółmi na górskich wycieczkach, gotowaniu i graniu w planszówki.

Monika Sadłowska Ecophon Zdjęcie

Monika Sadłowska


 

Absolwentka wyższych studiów magisterskich Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Członek Stowarzyszenia „Komfort Ciszy”. Od ponad 6 lat związana z firmą Ecophon Saint-Gobain, która specjalizuje się w kształtowaniu akustyki pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej. Współpracuje z architektami oraz inwestorami przy projektach związanych z szeroko pojętym segmentem ochrony zdrowia, pomagając w tworzeniu odpowiedniego komfortu akustycznego w tych obiektach. Wspiera działania mające na celu zwiększanie świadomości odpowiedniej akustyki w budynkach.

Ewa Klich

Ewa Klich


 

Adwokat. Partner w Kancelarii Adwokackiej Michał Ciupa i Partnerzy w Katowicach
Specjalizuje się w prawie gospodarczym, medycznym oraz ochrony danych osobowych. Świadczy pomoc prawną na rzecz lekarzy w zakresie wsparcia w zakładaniu i obsłudze podmiotów leczniczych. Przeprowadza wdrożenia przepisów RODO, a także prowadzi szkolenia z RODO dla przedsiębiorców. Pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych. Autorka licznych publikacji o z zakresu prawa ochrony danych osobowych.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu „Prawa Medycznego i Bioetyki” na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Dorota Gladkowska

Dorota Gładkowska


 

Z wykształcenia filolożka i PR managerka, była dziennikarka radiowa. Dzięki pracy w newsroomie zdobyła cenną wiedzę o tym, jak budować skuteczne narracje, które są chętnie „kupowane” przez media. 20 lat doświadczenia w marketingu B2B i B2C, obecnie wiceprezeska Case Consulting Sp.z o.o. Autorka kilkudziesięciu strategii marketingowych i wizerunkowych dla klientów z branży usługowej i przemysłowej. Współtwórczyni strategii wyborczych i realizatorka pięciu wygranych kampanii wyborczych. Copywriterka, która kocha dobre opowieści, skutecznie zarządzająca „gaszeniem pożarów” podczas kryzysów wizerunkowych. Wydawczyni prasy na zamówienie. Uwielbia pracę warsztatową z klientami, dzięki której mogą oni nowo odkrywać prawdziwą wartość ich marek. Mama dwójki dzieci, nałogowa czytelniczka dobrej literatury, miłośniczka jogi i mindfulness.

obraz_2024-02-13_141040547

Karina Przybyło-Kisielewska


 

Wiceprezes spółki FONTIA zarządzającej prywatnym Sanatorium Bristol**** Art.&Medical Spa w Busku Zdroju. W latach 2019-2021 zastępca kierownika badań w pracach badawczo-rozwojowych w zakresie wyznaczania nowych, innowacyjnych kierunków  lecznictwa uzdrowiskowego – Siarczkowa Dieta Redukcyjna. W latach 2022 – 2023 koordynatorka prac badawczo-rozwojowych w zakresie wpływu innowacyjnych zabiegów leczniczych na łagodzenie objawów menopauzy.   Ekspert i trener w zakresie ustawy o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Audytor jednostek medycznych  w zakresie dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wielokrotna prelegentka na międzynarodowych targach i konferencjach medycznych z odczytami oraz wykładami na temat polskich uzdrowisk

Współpracowała w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w zakresie kwalifikacji „Obsługa w turystyce zdrowotnej”.  Współautorka zgłoszonej w 2023 roku do systemu ZSK  kwalifikacji rynkowej „Menager Spa&Wellness”.

Malgorzata Bernatek

Małgorzata Bernatek


 

Prawnik, specjalizujący się w prawie ochrony zdrowia oraz obsłudze podmiotów medycznych zarówno w sektorze prywatnym, jak i wykorzystujących w swojej działalności środki z budżetu państwa. Posiada bogate doświadczenie zarówno w obsłudze podmiotów gospodarczych, jak również klientów indywidualnych.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2021 r. ukończyła studia podyplomowe na kierunku Prawo Medyczne i Bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Specjalizuje się w prawie medycznym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących odpowiedzialności (cywilnej i karnej) za błędy medyczne oraz naruszeń przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Autorka kilkunastu szkoleń branżowych z zakresu prawa medycznego, reklamy wyrobów medycznych, praw pacjenta, zasad prowadzenie dokumentacji medycznej, uprawnień lekarzy i lekarzy dentystów, ich odpowiedzialności zarówno cywilnej, karnej, administracyjnej, jak również zawodowej.

Marcin Banasik

Marcin Banasik


 

Doświadczony manager związany z budownictwem i architekturą od ponad 16 lat. Ukończył studia z tytułem magistra inżyniera na Politechnice Śląskiej na kierunkach Budownictwo i Architektura. W latach 2006-2007 studiował na kierunku Buidling Technology and Construction Management w Vitus Bering University Collage w Horsens w Danii. Doświadczenie zawodowe zdobywał na stanowiskach Inżyniera budowy, Architekta, Project Managera, czy Dyrektora Zarządzającego w dużych, renomowanych firmach.

Od 3 lat pełni rolę Wiceprezesa firmy Primater Sp. z.o.o, wykorzystując zdobyte umiejętności operacyjne, nadzorcze, zarządcze i strategiczne. Odpowiada, m.in. za zarządzanie kontraktami budowlanymi, zarządzanie ryzykiem i optymalizacją procesów, budowanie strategii, rozwój firmy.

Specjalizuje się, m.in. w Generalnym Wykonawstwie placówek medycznych, odpowiadając za wsparcie lekarzy, inwestorów w spełnianiu marzeń o własnej klinice, doradztwie na każdym etapie procesu: od lokalizacji obiektu, przez projekt, technologię, optymalizację procesów oraz wszelkie prace instalacyjne i budowlane.

Prelegenci

Aleksandra Buła


 

Aplikant adwokacki, prawnik w Kancelarii Adwokackiej Michał Ciupa i Partnerzy w Katowicach.

Specjalizuje się w prawie medycznym. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych z zakresu “Prawa medycznego i bioetyki” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Prelegenci

Marta Woś


 

Senior Lawyer, Radca Prawny specjalizuje się w obszarze prawa medycznego. Zajmuje się głównie sprawami związanymi z obsługą podmiotów medycznych ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz zawartych z nim umów o udzielanie świadczeń. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Ukończyła Podyplomowe Studia Medycznego, Praw Pacjenta i Ubezpieczeń Zdrowotnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.