08:30 – 08:50 | Poranna kawa i czas na zwiedzanie stoisk (foyer przed salami Opal)

08:50 – 10:30 | Wykłady na wspólnej sali (połączona sala Opal I-III)

Kolorowa współpraca z zespołem, czyli jak wykorzystać kolory osobowości współpracowników do właściwego zarządzania?

Wykrywanie i reagowanie na incydenty cyberbezpieczeństwa

Sprawna placówka czyli jak prosto i zgodnie z przepisami zarządzać placówka medyczna

10:30 – 11:10 | Przerwa kawowa i zwiedzanie wystawy (foyer przed salami Opal)

11:10 – 13:10 | Równoległe sesje tematyczne

Sala Opal I

Sala Opal II

Sala Opal III

Koncepcja GRC – zarządzanie placówką medyczna

Udostępnianie dokumentacji medycznej – praktyczne aspekty

Sekrety motywacji. Co demotywuje pracowników i obniża ich zaangażowanie. Budowanie zaangażowania i umacnianie lojalności pracowników.

Zmiany w podmiocie leczniczym – jak się do nich przygotować?

Myszka Miki u lekarza, czyli prawo autorskie w placówce medycznej 

Feedback? Jaki feedback? To był zwykły „opr”, czyli jak zwracać uwagę pracownikom, żeby czuli motywację do zmiany swojego zachowania w pracy?

Coaching zespołowy w placówce medycznej. Jak skutecznie wspierać i rozwijać zespoły pracownicze.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracy zdalnej w oparciu  o nowelizację Kodeksu Pracy

Witaj na pokładzie, czyli jak dobrze wdrożyć nowego pracownika?

13:10 – 13:50 | Przerwa kawowa i zwiedzanie wystawy (foyer przed salami Opal)

13:50 – 15:30 | Wykłady na wspólnej Sali (Opal I-III)

Rozwój kompetencji pracowniczych w obliczu zmieniającego się świata.

Rozpoznawanie i ochrona przed zagrożeniami cyberbezpieczeństwa

Planowanie strategii zarządzania personelem placówki medycznej. Kluczowe aspekty