08:30 – 08:50 | Poranna kawa i czas na zwiedzanie stoisk (foyer przed salami Opal)

08:50 – 10:30 | Wykłady na wspólnej sali (połączona sala Opal I-III)

Budowanie pozytywnego wizerunku i marki placówki medycznej.

Nowy cyfrowy świat e-usług zdrowia – osiągnięcia i wyzwania 

Postępowanie z odpadami medycznymi – aktualne wymagania dla podmiotów leczniczych

10:30 – 11:10 | Przerwa kawowa i zwiedzanie wystawy (foyer przed salami Opal)

11:10 – 13:10 | Równoległe sesje tematyczne

Sala Opal I

Sala Opal II

Sala Opal III

Aktualne programy unijne dla sektora ochrony zdrowia – podział środków, główne priorytety i terminy składania wniosków

Naruszenie danych osobowych – jakie aktualnie są najczęstsze przypadku naruszeń ?

Rola nowoczesnej placówki medycznej w życiu lokalnej społeczności. Jak holistycznie i długofalowo budować i umacniać przewagę rynkową

Jak zmienił się marketing przez pandemię? O czym trzeba wiedzieć?

Nagrywanie przez pacjentów personelu medycznego – aspekt prawny

Od czego zacząć budowanie standardów pracy i obsługi pacjenta w placówce medycznej? Najlepsze rynkowe praktyki.

Manager w swojej codziennej pracy – nowe role i zmiana sposobu kierowania.

Wezwanie do zapłaty w jaki sposób reagować na roszczenia pacjentów

Stawianie wymagań i dyscyplinowanie pracowników. Jak wymagać bez gaszenia motywacji.

Marketing rekomendacji, czyli jak w oparciu o pocztę pantoflową, budować wielkość i renomę.

Świadczenia ponadlimitowe w podmiotach leczniczych. Zasady dochodzenia zapłaty za nadwykonania.

Mediacje z pacjentami i współpracownikami. Jak w skuteczny sposób rozwiązywać sytuacje konfliktowe z korzyścią dla obu stron w myśl zasady „wygrana-wygrana”

13:10 – 13:50 | Przerwa kawowa i zwiedzanie wystawy (foyer przed salami Opal)

13:50 – 15:30 | Wykłady na wspólnej Sali (Opal I-III)

Pacjent o szczególnych potrzebach. Na co należy zwrócić uwagę w celu budowania profesjonalnych relacji z pacjentem niepełnosprawnym

Współpraca z Urzędem Ochrony Danych Osobowych – kontrola oraz prawidłowe postępowanie

Jak uniknąć roszczenia – o czym warto pamiętać ?