VI Ogólnopolskie Forum Zarządzających w Medycynie już za nami!

W Forum wzięło udział blisko 350 przedstawicieli placówek medycznych oraz uznani eksperci z zakresu zarządzania, obsługi pacjenta, prawa, organizacji i finansowania działalności leczniczej.

Pierwszy dzień wydarzenia był zorganizowany w formule otwartej dostępnej dla wszystkich uczestników. Wykład inauguracyjny dotyczący standardów obsługi pacjenta w podmiotach leczniczych prowadzili trenerzy biznesu Pani Aleksandra Laskowska razem z Panią Katarzyną Łempicką. Kolejna prelekcja podczas inauguracyjnej części wydarzenia dotyczyła ogólnego przeglądu bieżącego ustawodawstwa w sektorze ochrony zdrowia i była prowadzona przez dr Macieja Gibińskiego z Centrum Doradztwa Prawa Medycznego. W sesji otwierającej wydarzenie uczestnicy mieli dodatkowo okazje zapoznać się z dwoma prezentacjami głównych partnerów wydarzenia: firmy kliniki.pl, czyli innowacyjnej platformy łączącej pacjentów z prywatnymi, klinikami, gabinetami lekarskimi, kosmetycznymi i ośrodkami rehabilitacji oraz firmy bisaf, która specjalizuje się w usługach i produktach zwiększających bezpieczeństwo epidemiologiczne w podmiotach leczniczych. W dalszej części odbyły się sesje tematyczne, na których odbywały się prelekcje związane m. in. z prawem medycznym, strategią zarządzania, obsługą pacjenta oraz elektroniczną dokumentacją medyczną.

Drugi dzień VI Ogólnopolskiego Forum Zarządzających w Medycynie otworzył Pan Łukasz Laskowski, prezentując temat Budowy pozytywnego wizerunku i marki placówki medycznej, następnie zgromadzeni menedżerowie ochrony zdrowia mieli możliwość wysłuchania dyrektora Centrum e-Zdrowia Pana Michała Kikosickiego, który poruszył temat procesu informatyzacji polskiego sektora ochrony zdrowia. Ostatnia prelekcja, przed intensywnymi sesjami warsztatowymi kończącymi wydarzenie, dotyczyła aktualnych wymagań w obszarze postepowania z odpadami medycznymi, temat omawiał Pan Marcin Kuszaj z firmy AGM Consulting.

Całość spotkania uświetniła wystawa dla menedżerów ochrony zdrowia, na której liczni partnerzy wydarzenia prezentowali swoje najlepsze rozwiązania w danych dziedzinach oraz organizowane były liczne konkursy, ankiety z gadżetami oraz nagrodami dla uczestników.

Do zobaczenia na kolejnej edycji Ogólnopolskiego Forum Zarządzających w Medycynie, w maju 2023 roku!

Z poważaniem

Michał Podlas | Kierownik projektu | www.mcbkonferencje.pl

Organizator:

Główni partnerzy spotkania:

Partnerzy spotkania:

Patronat honorowy:

Patronat medialny: