W siódmej edycji Forum wzięło udział blisko 300 przedstawicieli placówek leczniczych. W trakcie dwóch dni, uczestnicy mieli okazję posłuchać wykładów od uznanych ekspertów zajmujących się zarządzaniem, obsługą pacjenta, prawem czy też finansami.

Wykład inauguracyjny dotyczył przywództwa i był prowadzony przez p.  Aleksandrę Laskowską. Kolejna prelekcja  dotyczyła budowania nowoczesnej placówki i zadowolenia pacjentów. W sesji otwierającej wydarzenie uczestnicy mieli dodatkowo okazje zapoznać się z dwoma prezentacjami głównych partnerów wydarzenia: firmy kliniki.pl oraz egabinet.pl. W dalszej części odbyły się sesje tematyczne, na których odbywały się prelekcje związane m. in. z prawem medycznym, strategią zarządzania, obsługą pacjenta oraz elektroniczną dokumentacją medyczną.

Drugi dzień  został otwarty przez prelekcję p. Łukasza Laskowskiego, który omówił kolory osobowości i to jak je wykorzystać do właściwego zarzadzania zespołem. Następnie zgromadzeni menedżerowie ochrony zdrowia mieli możliwość wysłuchania wykładu p. dr Wojciecha Krówczyńskiego, który omówił wykrywanie i reagowanie na incydenty cyberbezpieczeństwa. Ostatnia prelekcja, przed intensywnymi sesjami warsztatowymi kończącymi wydarzenie, dotyczyła tego jak prosto i zgodnie z przepisami zarządzać placówką leczniczą.

Całość spotkania uświetniła wystawa dla menedżerów ochrony zdrowia, na której liczni partnerzy wydarzenia prezentowali swoje najlepsze rozwiązania w danych dziedzinach oraz organizowane były liczne konkursy, ankiety z gadżetami oraz nagrodami dla uczestników.

Główni partnerzy spotkania:
 

Partnerzy spotkania:

Patronat honorowy:

Patronat medialny: